Arrangementer

Vi har pt ingen Arrangementer

 

 

 

Haslev d. 1. marts 2019

 

Indkaldelse til Generalforsamlingen for Haslev Bowling Klub
Den afholdes:
Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00
i klublokalet, Lysholm Alle 2, 4690 Haslev

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning
4. Regnskab, budget, fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand/kasserer
på valg er: Kasserer: Aase Eriksen (ønsker ikke genvalg)
7.a. Valg af bestyrelse
på valg er : Ungdomsleder Rikke Carter (ønsker genvalg)
: Jesper Vedel (ønsker genvalg)
7.b. Valg af bestyrelsessuppleanter
på valg er: Ingen
8. Valg af revisor:
revisor for 1 år - på valg er Dorthe Jensen, (ønsker ikke genvalg)
9. Valg af revisorsuppleant:
revisorsuppleant for 1 år – Karin Rejkjær
10. Valg af medlemmer til forskellige udvalg m.m.
A. Valg af 1 repræsentant til Danmarks Bowling Forbunds
Repræsentantskabsmøde.
B. Evt. Valg af repræsentanter til diverse udvalg.
11. Eventuelt

Vi har brug for at vide, hvis du ikke kan komme, da der er flere vigtige beslutninger omkring økonomien, der skal vedtages.
Derfor meld tilbage på rikke.carter@gmail.com senest d. 20/3-19.

MVH. Bestyrelsen

 

 
INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN:

Kontingentforhøjelse:
                      Senior til 250kr./mdr.
                      Ungdom til 150kr./mdr.
                      Passive til 65 kr./mdr.

Ændring af paragraf 7:
                      Punkt 8:
                      Valg af revisor ændres til valg af bilagskontrollant.

                      Punkt 9:
                    Valg af revisorsuppleant: ændres til valg af suppleant
                      til bilagskontrollant.